Installera npm på Oderland

Kommando för att installera npm på Oderlands delade webhotell:  oderlandapp cmd=”install” programName=”npm”

Det kräver att man är inloggad via ssh.